تبلیغات
تیام - واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری
شنبه 16 تیر 1386

واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری

   نوشته شده توسط: تیام    نوع مطلب :بختیاری ،

اقوام مختلف درطول دوره هاى زمانى مختلف زمانى،از هم تاثیرگرفته یا باهم بوده وازهم جداشده اند وهر یک راهى جدا درپیش گرفته انداقوام موسوم به هند واروپایى که ازمنتهى الیه غرب اروپا تا آسیاى مرکزى وهندوستان سکونت دارند هر چند زمان درازى است که دراین   پهنه وسیع پراکنده گشته اند وهرکدام از راهى رفته اند ولى هنوز هم مى توان آثار وحدت ابتدایى آنان را با استفاده از تاریخ وفرهنگشان اثبات کرد ونشان داد که فرضاً اگر قومى از این اقوام،امروز پیشرفته یا عقب مانده محسوب مى شود به دلیل نژاد خاص آن ویا برترى با عقب ماندگى ژنتیکى نیست   بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایى وبستر تاریخى است که این اقوام داشته اند،قوم بختیارى یکى از این اقوام هند واروپایى یا آریایى مى باشد که کوله بارى از چند هزارسال تاریخ بردوش دارد . در قرن اخیر با کشف نفت درجنوب منطقه بختیارى توسط انگلیسیها،وتوسعه شهرى مناطق نفت خیز جنوب،همانندى هاى بین زبان بختیارى   وانگلیسى مورد توجه قرار گرفت که این با ورود بعضى لغات جدید انگلیسى در منطقه ورواج آن بین عامه مردم بومى همراه بود . در اینجا کوشش بر این است که تا حد امکان لغات همانند در هردو زبان   شناسایى شود،ولى سعى براین ریشه یابى لغات نیست،بلکه مقایسه اى است بین لغات انگلیسى وبختیارى وباقى بر عهده خواننده است،براى سهولت بیشتر لغات به دو دسته لغات وارداتى ولغات اصیل تقسیم مى شوند
الف - لغات وارداتى :
با کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان کنونى،ورود انگلیسى ها وبه همراهشان تکنولوژى بهره بردارى نفت وبرقرارى نظام ادارى انگلیسى در این منطقه،کلمات جدیدى که زائیده اوضاع جدید بود،وارد زبان بختیارى گشت که با کم شده بهره بردارى نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت در منطقه بیشتر این کلمات نیز آرام آرام به فراموشى سپرده شد واز زبان بختیارى خارج گردید که فهرست وار به تعدادى از آنها اشاره مى شود .
١   جک iak   درزبان انگلیسى به معنى پارچ آب مى باشد که با همین تلفظ ومعنى در بختیارى کاربرد دارد .
٢   وایر   wire   سیم برق،شیلنگ آب که به همین صورت ومعنى به کار مى رود .
٣ کیپ keep   به معنى نگه داشتن وممانعت که با همین تلفظ « بسته » ، « بستن » معنى مى دهد .
٤ پلیت plate   به معنى صفحه،تخته،ورقه،ورقه فلزى
٥ گس   gas به معنى گاز وبخار که بختیاریان گیس گویند .
٦ درایور Draiver راننده که با تلفظ دریول derayvel   در میان بختیاریها رایج است .
٧   drum چلیک،بشکه،طبل که در زبان بختیارى درام   dram   تلفظ مى شود .
٨    valve شیر آب یا سوپاپ که بختیارى ها والف valf گویند .
٩   glob کره وگوى یا حباب که با تلفظ glup   گلوپ لامپ برق معنى مى دهد .
١٠ - time وقت وزمان که تیم،تلفظ teym   مى شود و به معنى وقت کار وکلاً وقت است .
١١ - beame تیراهن یا فولاد،میله،تیر عمارت، که عیناً در زبان بختیارى کاربرد دارد .
١٢ - off خاموش ،خوابیده، ایام مرخصى یا استراحت که آف of   تلفظ مى شود .
١٣ - face رو،صورت که تلفظ آن فیس feys   است .
١٤ - fence حصار،پرچین
١٥ - fit به اندازه بدن، متناسب
١٦ - manhole به معنى کانال،پساب شهر وسوراخ آدم رو که به صورت من هول    menhowl به همین معنى به کار مى رود .
١٧ - light آتش ،نور،فروغ که درکلمه چراغ لیت یا همان چراغ قوه کاربرد دارد .
١٨ -   lein خط،صف،رشته همان لین leyn   یا خانه هاى ردیف ساز شرکت نفت است .
١٩ - nurse پرستار یا همان نرس است .
٢٠ - rapport گزارش وخبر که لاپورت تلفظ مى شود
٢١   - refrigerator یخچال،سرد کننده،که با تلفظ فریج به کار مى رود
٢٢   - overtime اضافه کارى .
که بر اینها بسیارى دیگر از قبیل cap   به معنى کلاهک،سرپوش .   trip گردش سفر ،هربار به سفر رفتن،   cement`   یا همان سمنت وسیمان مى توان افزود . گرچه برخى امروزه از دور خارج شده وبعضى کم وبیش به کار مى رودبسیارى دیگر از لغات وارداتى را مى توان برشمرد ولى هرچه کمتر به آنها پرداخته شود بهتر است تا آرام آرام وبا سیرى طبیعى از زبان بختیارى بیرون روند .
ب - لغات اصیل :
بسیارى از واژگان با تلفظ ومعانى نزدیک به هم به چشم مى خورد که به هیچ رو وارداتى نیست وهیچ کس نمى تواند بگوید که بختیارى ها آن را از انگلیسى وام گرفته ویا بالعکستنها دوره اى که این لغات مشترک را باعث شد،فقط مى تواند زمانى باشد که اقوام آریایى همه با هم درنقطه اى از بر قدیم که شاید جنوب سیبرى یا آسیاى مرکزى ویا ایران کنونى باشد ،گذران زندگى   مى کرده اند وایزدمهرهرصبحگاهان سوار برگردونه زرین خویش نظاره گرکاشانه هاى آنان بودزمانى بس دورکه آثار آن برروى زمین شاید از بین رفته باشد . ولى سینه بشر هنوز خاطره آن را حفظ کرده . بررسى مشترکات زبانى بین اقوام آریایى نژاد مى تواند در اثبات این امر مفید باشد که دراینجا سعى شده است بیشتر برروى واژگان کار شود .
دهون   dohon   به معنى پایین ودومن dumen     مى تواند با down   انگلیسى به همین معنى ودامن فارسى قیاس گردد .
نام هوشنگ بختیارى ها هووشنگ گویند که به تلفظ ومعنى باستانى آن نزدیکتر استبهره اول این نام هووش   haws است ،که به معنى خانه وحیاط خانه ودر زبان بختیارى هنوززنده و رایج است نیز قصبه اى درچهارمحال بختیارى است که به معنى هووش گون معروف است .   hawsgon که امروزه به غلط هفشجان نامگذارى شده ودرزبان انگلیسى   house به معنى خانه است . این واژه کفه kofe بختیارى که به فارسى سرفه معنى مى شود انگلیسیها   cough گویند .
کلمه mind در انگلیسى معنى ذهن،فکر،عقیده،خیال،راى،فهم ،خاطر را مى رساند و   ming   ونیز به یادآوردن وبه خاطر آوردن معنى مى دهد،وقتى که فردى بختیارى میخواهد فکر وانگاره خود را بیان کند مى گوید منم manom یعنى فکر مى کنم ومنى      mani یعنى انگار وفرض وهمچنین منستى manseti یعنى، e مثل اینکه   ، که برآمده از ریشه man به معنى فکر وگمان واندیشه است . کما اینکه در زبان اوستایى man   اندیشه وگمان است وهمچنین درپهلوى .
در مورد استاره بختیارى و star انگلیسى وستاره فارسى نیز زیاد گفته اند .
ذوب مواد را توو taw گویند ودرحالت مصدرى tawniden است درزبان انگلیسى نیز thaw عیناً همین معنى را دارد
« تش بالازى » یعنى آتشى که داراى شعله خوب باشد یا حداقل داراى شعله باشد وجمله « تش بلازکن » یعنى آتش را « شعله ورکن » که شباهت تام به کلمه   blaze انگلیسى به همبن معنى دارد .
ترات کندن     terat kanden   در زبان بختیارى چهارنعل تاختن است انگلیسیها trot را یورتمه رفتن دانند .
بوت but ،تنه درخت که میانش را از طول خالى کرده باشند گویند ومعمولاً به عنوان کانال کوچکى که آب ازآن عبور کند ،استفاده مى شوددرحقیقت شبیه اولین قایق هایى است که انسان استفاده مى کرده است . جالب است که درزبان انگلیسى boat به معنى قایق ویا هر چیز شبیه قایق است .
« نرولاس » ترکیبى است از نر وماده وسگ ماده را نیز لاس گویند و lass درانگلیسى دختر وزن جوان معنى مى دهد . Lassie نیز همین معنى را افاده مى کند .
سوسک هاى بزرگ از دسته قاب بالان را بختیاریها « بتل »    botol یا
نظرات() 
buy cialis pills online
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:53 ب.ظ

Kudos! I value it.
cialis 100mg suppliers costo in farmacia cialis cialis online buy name brand cialis on line cialis 30 day sample cialis side effects dangers cialis 30 day trial coupon cialis efficacit cialis cost cialis 5 mg para diabeticos
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:23 ق.ظ

You actually stated that adequately!
weblink price cialis cialis prezzo al pubblico look here cialis cheap canada cialis free trial cialis para que sirve opinioni cialis generico cialis soft tabs for sale cialis online deutschland achat cialis en europe cialis for sale in europa
Cialis prices
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:54 ق.ظ

This is nicely put! !
only best offers cialis use how does cialis work cialis generika effetti del cialis price cialis best tadalafil 20 mg cialis online we like it safe cheap cialis cialis reviews when can i take another cialis
buy cialis cheap
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:11 ق.ظ

You suggested it fantastically.
compare prices cialis uk cialis generico in farmacia try it no rx cialis cialis vs viagra low cost cialis 20mg cialis tadalafil generic cialis tadalafil cialis 5 mg scheda tecnica buy original cialis cialis daily reviews
Buy generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:54 ق.ظ

Kudos! I appreciate it.
online cialis viagra cialis levitra venta cialis en espaa cialis patentablauf in deutschland cialis generic availability cialis purchasing cialis generico usa cialis online cialis 10 doctissimo cipla cialis online
Online cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 10:41 ب.ظ

You actually expressed this exceptionally well.
cialis 100 mg 30 tablet cialis rezeptfrei cialis rckenschmerzen dosagem ideal cialis cialis generika cialis tadalafil online recommended site cialis kanada cialis online holland cialis for daily use cialis taglich
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 10:23 ب.ظ

This is nicely said! .
how to purchase cialis on line tadalafil 20 mg cialis farmacias guadalajara costo in farmacia cialis cialis 5 mg buy we recommend cialis best buy cialis venta a domicilio precios de cialis generico cialis 30 day sample buy cialis online legal
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 11:49 ق.ظ

Superb forum posts. Many thanks!
cialis e hiv canadian cialis american pharmacy cialis cialis 5 mg schweiz get cheap cialis cialis online cialis daily reviews cialis 5 mg buy cialis online holland 200 cialis coupon
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 11:32 ق.ظ

Appreciate it, Numerous material!

cheap cialis cialis farmacias guadalajara cialis 5 mg acheter cialis kamagra buying cialis on internet interactions for cialis cheap cialis cialis uk next day cialis daily cialis reviews
Cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 12:12 ق.ظ

Great knowledge. Appreciate it!
cialis sans ordonnance what is cialis cialis generika when can i take another cialis click now buy cialis brand cialis daily new zealand cialis pills in singapore 40 mg cialis what if i take wow cialis tadalafil 100mg cialis price in bangalore
buy cialis germany
دوشنبه 12 آذر 1397 11:52 ب.ظ

You actually stated this adequately!
legalidad de comprar cialis generic cialis at walmart cialis reviews generic for cialis brand cialis generic cialis herbs cialis generic availability tadalafilo cialis online napol click now cialis from canada
Cialis 20 mg
دوشنبه 12 آذر 1397 11:17 ق.ظ

You actually said this very well!
cialis efficacit cialis coupons cialis without a doctor's prescription cialis generique 5 mg cialis free trial buying cialis in colombia comprar cialis navarr cialis arginine interactio discount cialis fast cialis online
Generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 11:00 ق.ظ

You actually explained that very well!
overnight cialis tadalafil recommended site cialis kanada cialis savings card cialis 5 mg buy weblink price cialis cialis purchasing cialis 20 mg cut in half buying brand cialis online enter site natural cialis get cheap cialis
Buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 11:43 ب.ظ

Valuable info. Kudos.
cialis 5mg billiger cialis generico milano american pharmacy cialis buy online cialis 5mg cialis online nederland cialis for sale in europa cialis pas cher paris cialis 100 mg 30 tablet tadalafil generic buy online cialis 5mg
buy cheap cialis in canada
یکشنبه 11 آذر 1397 11:22 ب.ظ

Many thanks, Ample information.

cialis rckenschmerzen cialis generika buy cialis online legal cialis authentique suisse cialis online rx cialis para comprar how does cialis work cialis farmacias guadalajara get cheap cialis cialis generico in farmacia
Cialis generic
یکشنبه 11 آذر 1397 10:36 ق.ظ

Nicely put. Regards!
cialis 20 mg cost no prescription cialis cheap comprar cialis 10 espa241a buy cialis online cialis coupons we use it cialis online store can i take cialis and ecstasy safe site to buy cialis online cialis kamagra levitra cialis soft tabs for sale
buy cialis delhi
یکشنبه 11 آذر 1397 10:17 ق.ظ

Many thanks. I appreciate it.
cuanto cuesta cialis yaho bulk cialis cialis manufacturer coupon cialis daily buy cialis uk no prescription i recommend cialis generico discount cialis cialis daily dose generic generic cialis review uk cialis generico in farmacia
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 11:50 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis bula look here cialis order on line viagra cialis levitra wow look it cialis mexico precios de cialis generico cialis per paypa cialis 50 mg soft tab look here cialis order on line cialis kaufen bankberweisung where do you buy cialis
buy cialis with no prescription
شنبه 10 آذر 1397 11:33 ب.ظ

Amazing tons of excellent advice!
discount cialis cipla cialis online when can i take another cialis cialis 30 day sample buy online cialis 5mg opinioni cialis generico miglior cialis generico costo in farmacia cialis cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy
buy cialis pills online
شنبه 10 آذر 1397 10:36 ق.ظ

You actually mentioned it effectively!
look here cialis order on line compare prices cialis uk we like it safe cheap cialis cialis kaufen bankberweisung how much does a cialis cost cialis 20 mg cost cialis flussig cialis sicuro in linea buying cialis in colombia cialis 5 mg scheda tecnica
buy cialis cheap
شنبه 10 آذر 1397 10:18 ق.ظ

Appreciate it. Ample write ups!

cialis professional from usa weblink price cialis generic cialis in vietnam enter site natural cialis weblink price cialis cialis dose 30mg buy generic cialis cialis free trial cialis canadian drugs effetti del cialis
Buy cialis
جمعه 9 آذر 1397 11:17 ب.ظ

Thanks a lot. Loads of tips!

female cialis no prescription cialis 5mg billiger tadalafil tablets does cialis cause gout cialis 20 mg cost cialis generika in deutschland kaufen cialis great britain cialis for bph no prescription cialis cheap low dose cialis blood pressure
Cialis generic
جمعه 9 آذر 1397 10:59 ب.ظ

Thanks a lot. I like it.
only best offers cialis use generic cialis review uk click now buy cialis brand cialis flussig dosagem ideal cialis if a woman takes a mans cialis cialis daily reviews cialis 05 how does cialis work cialis baratos compran uk
buy cialis online best price
جمعه 9 آذر 1397 11:29 ق.ظ

You actually suggested that well!
acquisto online cialis viagra vs cialis vs levitra when will generic cialis be available cialis patent expiration 200 cialis coupon cialis for sale south africa calis discount cialis when will generic cialis be available tadalafil 5mg
buy cialis germany
جمعه 9 آذر 1397 11:06 ق.ظ

You revealed that really well!
cialis per paypa cialis sans ordonnance we choice cialis uk achat cialis en suisse cialis official site cialis billig prescription doctor cialis side effects for cialis cialis pills in singapore acquisto online cialis
buy cialis online no prescription
جمعه 9 آذر 1397 12:14 ق.ظ

You said it adequately.!
can i take cialis and ecstasy acquistare cialis internet only best offers 100mg cialis wow look it cialis mexico cialis super kamagra brand cialis generic cialis for sale enter site very cheap cialis american pharmacy cialis cialis prezzo al pubblico
Generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:57 ب.ظ

Amazing forum posts, Thanks a lot!
order a sample of cialis cialis manufacturer coupon how to buy cialis online usa cialis 5 mg para diabeticos pastillas cialis y alcoho cialis en 24 hora if a woman takes a mans cialis we choice free trial of cialis are there generic cialis generic for cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:53 ب.ظ

Superb content, Thanks!
cialis prezzo al pubblico cialis generic the best choice cialis woman cialis for bph cialis coupons cialis 5mg billiger cialis diario compra cialis prezzo di mercato generic cialis tadalafil cialis authentique suisse
Buy cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:37 ب.ظ

You explained this wonderfully!
precios cialis peru what is cialis cialis 20mg enter site 20 mg cialis cost cialis en mexico precio can i take cialis and ecstasy cialis from canada get cheap cialis precios de cialis generico cialis kaufen bankberweisung
Buy generic cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:26 ق.ظ

Many thanks. Ample info.

cialis rezeptfrei cialis dosage amounts tadalafil 5mg order a sample of cialis cialis generico milano cialis para que sirve cuanto cuesta cialis yaho wow look it cialis mexico cialis canada on line canadian drugs generic cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30