تبلیغات
تیام - واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری
شنبه 16 تیر 1386

واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری

   نوشته شده توسط: تیام    نوع مطلب :بختیاری ،

اقوام مختلف درطول دوره هاى زمانى مختلف زمانى،از هم تاثیرگرفته یا باهم بوده وازهم جداشده اند وهر یک راهى جدا درپیش گرفته انداقوام موسوم به هند واروپایى که ازمنتهى الیه غرب اروپا تا آسیاى مرکزى وهندوستان سکونت دارند هر چند زمان درازى است که دراین   پهنه وسیع پراکنده گشته اند وهرکدام از راهى رفته اند ولى هنوز هم مى توان آثار وحدت ابتدایى آنان را با استفاده از تاریخ وفرهنگشان اثبات کرد ونشان داد که فرضاً اگر قومى از این اقوام،امروز پیشرفته یا عقب مانده محسوب مى شود به دلیل نژاد خاص آن ویا برترى با عقب ماندگى ژنتیکى نیست   بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایى وبستر تاریخى است که این اقوام داشته اند،قوم بختیارى یکى از این اقوام هند واروپایى یا آریایى مى باشد که کوله بارى از چند هزارسال تاریخ بردوش دارد . در قرن اخیر با کشف نفت درجنوب منطقه بختیارى توسط انگلیسیها،وتوسعه شهرى مناطق نفت خیز جنوب،همانندى هاى بین زبان بختیارى   وانگلیسى مورد توجه قرار گرفت که این با ورود بعضى لغات جدید انگلیسى در منطقه ورواج آن بین عامه مردم بومى همراه بود . در اینجا کوشش بر این است که تا حد امکان لغات همانند در هردو زبان   شناسایى شود،ولى سعى براین ریشه یابى لغات نیست،بلکه مقایسه اى است بین لغات انگلیسى وبختیارى وباقى بر عهده خواننده است،براى سهولت بیشتر لغات به دو دسته لغات وارداتى ولغات اصیل تقسیم مى شوند
الف - لغات وارداتى :
با کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان کنونى،ورود انگلیسى ها وبه همراهشان تکنولوژى بهره بردارى نفت وبرقرارى نظام ادارى انگلیسى در این منطقه،کلمات جدیدى که زائیده اوضاع جدید بود،وارد زبان بختیارى گشت که با کم شده بهره بردارى نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت در منطقه بیشتر این کلمات نیز آرام آرام به فراموشى سپرده شد واز زبان بختیارى خارج گردید که فهرست وار به تعدادى از آنها اشاره مى شود .
١   جک iak   درزبان انگلیسى به معنى پارچ آب مى باشد که با همین تلفظ ومعنى در بختیارى کاربرد دارد .
٢   وایر   wire   سیم برق،شیلنگ آب که به همین صورت ومعنى به کار مى رود .
٣ کیپ keep   به معنى نگه داشتن وممانعت که با همین تلفظ « بسته » ، « بستن » معنى مى دهد .
٤ پلیت plate   به معنى صفحه،تخته،ورقه،ورقه فلزى
٥ گس   gas به معنى گاز وبخار که بختیاریان گیس گویند .
٦ درایور Draiver راننده که با تلفظ دریول derayvel   در میان بختیاریها رایج است .
٧   drum چلیک،بشکه،طبل که در زبان بختیارى درام   dram   تلفظ مى شود .
٨    valve شیر آب یا سوپاپ که بختیارى ها والف valf گویند .
٩   glob کره وگوى یا حباب که با تلفظ glup   گلوپ لامپ برق معنى مى دهد .
١٠ - time وقت وزمان که تیم،تلفظ teym   مى شود و به معنى وقت کار وکلاً وقت است .
١١ - beame تیراهن یا فولاد،میله،تیر عمارت، که عیناً در زبان بختیارى کاربرد دارد .
١٢ - off خاموش ،خوابیده، ایام مرخصى یا استراحت که آف of   تلفظ مى شود .
١٣ - face رو،صورت که تلفظ آن فیس feys   است .
١٤ - fence حصار،پرچین
١٥ - fit به اندازه بدن، متناسب
١٦ - manhole به معنى کانال،پساب شهر وسوراخ آدم رو که به صورت من هول    menhowl به همین معنى به کار مى رود .
١٧ - light آتش ،نور،فروغ که درکلمه چراغ لیت یا همان چراغ قوه کاربرد دارد .
١٨ -   lein خط،صف،رشته همان لین leyn   یا خانه هاى ردیف ساز شرکت نفت است .
١٩ - nurse پرستار یا همان نرس است .
٢٠ - rapport گزارش وخبر که لاپورت تلفظ مى شود
٢١   - refrigerator یخچال،سرد کننده،که با تلفظ فریج به کار مى رود
٢٢   - overtime اضافه کارى .
که بر اینها بسیارى دیگر از قبیل cap   به معنى کلاهک،سرپوش .   trip گردش سفر ،هربار به سفر رفتن،   cement`   یا همان سمنت وسیمان مى توان افزود . گرچه برخى امروزه از دور خارج شده وبعضى کم وبیش به کار مى رودبسیارى دیگر از لغات وارداتى را مى توان برشمرد ولى هرچه کمتر به آنها پرداخته شود بهتر است تا آرام آرام وبا سیرى طبیعى از زبان بختیارى بیرون روند .
ب - لغات اصیل :
بسیارى از واژگان با تلفظ ومعانى نزدیک به هم به چشم مى خورد که به هیچ رو وارداتى نیست وهیچ کس نمى تواند بگوید که بختیارى ها آن را از انگلیسى وام گرفته ویا بالعکستنها دوره اى که این لغات مشترک را باعث شد،فقط مى تواند زمانى باشد که اقوام آریایى همه با هم درنقطه اى از بر قدیم که شاید جنوب سیبرى یا آسیاى مرکزى ویا ایران کنونى باشد ،گذران زندگى   مى کرده اند وایزدمهرهرصبحگاهان سوار برگردونه زرین خویش نظاره گرکاشانه هاى آنان بودزمانى بس دورکه آثار آن برروى زمین شاید از بین رفته باشد . ولى سینه بشر هنوز خاطره آن را حفظ کرده . بررسى مشترکات زبانى بین اقوام آریایى نژاد مى تواند در اثبات این امر مفید باشد که دراینجا سعى شده است بیشتر برروى واژگان کار شود .
دهون   dohon   به معنى پایین ودومن dumen     مى تواند با down   انگلیسى به همین معنى ودامن فارسى قیاس گردد .
نام هوشنگ بختیارى ها هووشنگ گویند که به تلفظ ومعنى باستانى آن نزدیکتر استبهره اول این نام هووش   haws است ،که به معنى خانه وحیاط خانه ودر زبان بختیارى هنوززنده و رایج است نیز قصبه اى درچهارمحال بختیارى است که به معنى هووش گون معروف است .   hawsgon که امروزه به غلط هفشجان نامگذارى شده ودرزبان انگلیسى   house به معنى خانه است . این واژه کفه kofe بختیارى که به فارسى سرفه معنى مى شود انگلیسیها   cough گویند .
کلمه mind در انگلیسى معنى ذهن،فکر،عقیده،خیال،راى،فهم ،خاطر را مى رساند و   ming   ونیز به یادآوردن وبه خاطر آوردن معنى مى دهد،وقتى که فردى بختیارى میخواهد فکر وانگاره خود را بیان کند مى گوید منم manom یعنى فکر مى کنم ومنى      mani یعنى انگار وفرض وهمچنین منستى manseti یعنى، e مثل اینکه   ، که برآمده از ریشه man به معنى فکر وگمان واندیشه است . کما اینکه در زبان اوستایى man   اندیشه وگمان است وهمچنین درپهلوى .
در مورد استاره بختیارى و star انگلیسى وستاره فارسى نیز زیاد گفته اند .
ذوب مواد را توو taw گویند ودرحالت مصدرى tawniden است درزبان انگلیسى نیز thaw عیناً همین معنى را دارد
« تش بالازى » یعنى آتشى که داراى شعله خوب باشد یا حداقل داراى شعله باشد وجمله « تش بلازکن » یعنى آتش را « شعله ورکن » که شباهت تام به کلمه   blaze انگلیسى به همبن معنى دارد .
ترات کندن     terat kanden   در زبان بختیارى چهارنعل تاختن است انگلیسیها trot را یورتمه رفتن دانند .
بوت but ،تنه درخت که میانش را از طول خالى کرده باشند گویند ومعمولاً به عنوان کانال کوچکى که آب ازآن عبور کند ،استفاده مى شوددرحقیقت شبیه اولین قایق هایى است که انسان استفاده مى کرده است . جالب است که درزبان انگلیسى boat به معنى قایق ویا هر چیز شبیه قایق است .
« نرولاس » ترکیبى است از نر وماده وسگ ماده را نیز لاس گویند و lass درانگلیسى دختر وزن جوان معنى مى دهد . Lassie نیز همین معنى را افاده مى کند .
سوسک هاى بزرگ از دسته قاب بالان را بختیاریها « بتل »    botol یا
نظرات() 
Sexy Ass Cams
سه شنبه 29 مرداد 1398 11:09 ب.ظ
Wonderful post! We are linking to this great content on our website.
Keep up the great writing.
https://gynaecologischekankervragen.nl/titan-gel-gold/
شنبه 5 مرداد 1398 04:27 ق.ظ
You'll find natural workout with the intention of be inflicted with remained for manhood magnification. Single inspiration in the rear
these exercises is situated with the aim of showed again chafe
of the male organ could intensify body circulation, that was taken into account as a potential method to
increase the penis.
The next tidings chart performances how the common male member mass modifies
on or after region headed for nation state. The length subsisted evaluate indoors limp
say and also men existed checked up who had been delighted
by the male organ dimensions then did not cover machinist male member
amplification worked:
There is no mark with the intention of clamping the
male organ prolongs that enduringly. These deduced aids bottle disrupt
the bloodstream deal in also basis uncomfortable side effects or even everlasting break.


There's a variety of Male organ Growth Pills available on the market in our day.

A lot of them work on the attitude to facilitate their own physical organic compounds encourage
body flood towards the penis. We retrieve that this supplement in which exerts yourself for example self would possibly not work on the subsequent subsequently you need
to be chary as going for the best product in your case.

Out of your a huge selection of capsules in which application to
work, we've got selected a little unswerving reexamine resting on ones part, as they have
a corroborated reputation. They greeted a fantastic ratings of purchasers afterward renowned
since the best supplement.
Cialis online
دوشنبه 3 تیر 1398 05:01 ق.ظ

Tips nicely used!!
cialis y deporte low dose cialis blood pressure cialis online enter site natural cialis achat cialis en europe if a woman takes a mans cialis female cialis no prescription click now buy cialis brand look here cialis cheap canada price cialis wal mart pharmacy
order cialis online australia
دوشنبه 3 تیر 1398 04:36 ق.ظ

Really many of fantastic information!
cialis 50 mg soft tab cuanto cuesta cialis yaho only here cialis pills generic cialis 20mg tablets cialis rezeptfrei sterreich chinese cialis 50 mg safe site to buy cialis online pastillas cialis y alcoho cialis pills when will generic cialis be available
Cialis pills
یکشنبه 2 تیر 1398 12:40 ب.ظ

Amazing plenty of beneficial advice.
we choice cialis uk cialis 5mg billiger enter site natural cialis generic cialis at walmart cialis baratos compran uk no prescription cialis cheap cialis daily achat cialis en suisse costo in farmacia cialis buy cialis
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 1 تیر 1398 10:01 ب.ظ

Thanks a lot. Plenty of stuff!

acquisto online cialis try it no rx cialis buying cialis overnight cialis 20mg preis cf cialis 20mg prix en pharmacie cialis et insomni cialis pills brand cialis nl generic cialis tadalafil where cheapest cialis
http://lessdealbwoodf.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 05:12 ق.ظ

Nicely put. With thanks.
we choice cialis uk generic cialis at walmart calis generic cialis generic cialis pro cialis online nederland cialis efficacit enter site natural cialis only now cialis 20 mg only best offers cialis use
cialis without prescription
جمعه 31 خرداد 1398 01:50 ب.ظ

Thanks a lot. Lots of write ups.

link for you cialis price cialis 5 effetti collaterali buy cialis cheap 10 mg 5 mg cialis coupon printable generic cialis with dapoxetine cialis sale online cialis 5 effetti collaterali cialis 5 mg funziona 200 cialis coupon order a sample of cialis
http://partlote.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 01:27 ب.ظ

Thank you, Loads of content!

generic cialis tadalafil cialis arginine interactio cialis 20 mg cut in half viagra or cialis cialis 30 day trial coupon cialis qualitat buy online cialis 5mg cialis soft tabs for sale where to buy cialis in ontario cialis manufacturer coupon
Cialis 20 mg
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:58 ب.ظ

You actually mentioned this adequately!
cialis professional from usa cialis without a doctor's prescription comprar cialis navarr cialis generico in farmacia cialis rezeptfrei import cialis viagra or cialis price cialis per pill are there generic cialis when can i take another cialis
http://boparmie.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:31 ب.ظ

With thanks, A lot of write ups!

cialis super kamagra cialis uk cialis baratos compran uk generic low dose cialis cialis diario compra buy original cialis cialis cost cialis tadalafil online free cialis dosagem ideal cialis
http://congmadta.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:23 ق.ظ

Beneficial tips. With thanks!
cialis wir preise viagra or cialis click here to buy cialis tadalafil tablets buy brand cialis cheap cialis patent expiration cialis 5mg cialis generique 5 mg buying brand cialis online generic low dose cialis
cialis for women
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:04 ق.ظ

Thank you! Terrific information!
cialis online where do you buy cialis buy cialis online cialis rezeptfrei cialis without a doctor's prescription cialis 5mg weblink price cialis cialis usa cost cialis 5 mg buy cialis bula
http://ciomindsing.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:59 ق.ظ

Reliable postings. Thanks a lot.
cilas when can i take another cialis cialis savings card cialis 5mg billiger buying brand cialis online cialis baratos compran uk dose size of cialis buy generic cialis cialis dosage cialis en 24 hora
http://nibbtisa.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 09:31 ق.ظ

Truly all kinds of beneficial data!
cialis in sconto cialis sale online how do cialis pills work dose size of cialis cialis 10mg prix pharmaci compare prices cialis uk buy cialis online cost of cialis cvs what is cialis cialis 20mg preis cf
http://evmauplus.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:40 ب.ظ

This is nicely said. .
achat cialis en europe recommended site cialis kanada click now cialis from canada cialis generico lilly click here to buy cialis cialis farmacias guadalajara side effects for cialis rx cialis para comprar ou acheter du cialis pas cher canadian cialis
آموزش آسان زبان انگلیسی
سه شنبه 28 خرداد 1398 01:49 ب.ظ
زبان انگلیسی را سریع یاد بگیرید
discount for cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 11:13 ق.ظ

You made the point!
deutschland cialis online cialis 5 mg scheda tecnica wow cialis 20 wow look it cialis mexico generic cialis pill online how to purchase cialis on line cialis great britain prix de cialis price cialis wal mart pharmacy cialis 5 mg buy
Cialis canada
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:11 ب.ظ

You've made your point quite clearly!.
cialis 10 doctissimo buy name brand cialis on line cialis generico online sialis pastillas cialis y alcoho il cialis quanto costa cialis 20 mg cialis professional from usa purchasing cialis on the internet cialis for sale
http://oncoundo.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 07:46 ب.ظ

You suggested this adequately.
cialis prezzo in linea basso cialis 5 effetti collaterali buying cialis in colombia 200 cialis coupon cialis farmacias guadalajara comprar cialis 10 espa241a 5 mg cialis coupon printable cialis 5 mg para diabeticos cialis farmacias guadalajara achat cialis en suisse
Cialis online
دوشنبه 27 خرداد 1398 05:12 ق.ظ

Nicely put. Thanks!
cialis dose 30mg buy cialis if a woman takes a mans cialis walgreens price for cialis 40 mg cialis what if i take recommended site cialis kanada cialis kaufen wo buy cialis cheap 10 mg cialis generico in farmacia cialis 5 mg
http://eninqui.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:48 ق.ظ

With thanks, A good amount of advice.

generico cialis mexico generic cialis with dapoxetine prezzo cialis a buon mercato buy original cialis cialis dosage recommendations cialis pills price each cialis cipla best buy cialis 10 doctissimo only best offers 100mg cialis try it no rx cialis
http://worlhardne.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:51 ب.ظ

You actually mentioned that wonderfully.
generic cialis 20mg uk brand cialis generic cialis kaufen bankberweisung cialis for bph cialis 20 mg effectiveness calis india cialis 100mg cost discount cialis price cialis best we recommend cheapest cialis
does cialis cause gout
یکشنبه 26 خرداد 1398 03:25 ب.ظ

You actually expressed this very well!
cialis 30 day sample cialis sans ordonnance cialis patentablauf in deutschland cialis 30 day trial coupon cialis authentique suisse tadalafil generic cialis baratos compran uk cialis online nederland prezzo cialis a buon mercato free generic cialis
tesco price cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 01:23 ق.ظ

Helpful posts. Many thanks!
generic cialis cialis alternative cialis reviews cialis prezzo in linea basso cialis coupons printable cialis para que sirve female cialis no prescription cialis free trial cialis authentique suisse cialis 5 effetti collaterali
http://linrandga.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 11:19 ق.ظ

Helpful tips. Many thanks!
usa cialis online callus look here cialis order on line click here take cialis online cialis cialis prezzo al pubblico sublingual cialis online interactions for cialis cialis et insomni effetti del cialis
http://hasdietaf.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:55 ق.ظ

You actually reported this well.
online prescriptions cialis cialis 20 mg effectiveness only now cialis 20 mg we choice cialis uk cialis prezzo al pubblico sublingual cialis online trusted tabled cialis softabs canadian discount cialis acquisto online cialis cialis venta a domicilio
buy cialis from canadian pharmacy
جمعه 24 خرداد 1398 09:04 ب.ظ

Kudos! A good amount of write ups!

safe dosage for cialis prezzo cialis a buon mercato generic cialis cialis official site does cialis cause gout how to buy cialis online usa when will generic cialis be available link for you cialis price cialis prices non 5 mg cialis generici
http://ranconsmed.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:56 ق.ظ

You actually said that superbly!
pastillas cialis y alcoho generic cialis trusted tabled cialis softabs interactions for cialis cialis uk pastillas cialis y alcoho best generic drugs cialis cialis generisches kanada low cost cialis 20mg tadalafil 5mg
http://ntadenre.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 06:34 ق.ظ

Terrific material. Cheers!
callus cialis manufacturer coupon tadalafil buy brand cialis cheap tadalafil 20 mg free generic cialis cialis 200 dollar savings card cialis professional from usa cialis dosage recommendations cialis 20 mg cut in half
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30