تبلیغات
تیام - واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری
شنبه 16 تیر 1386

واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری

   نوشته شده توسط: تیام    نوع مطلب :بختیاری ،

اقوام مختلف درطول دوره هاى زمانى مختلف زمانى،از هم تاثیرگرفته یا باهم بوده وازهم جداشده اند وهر یک راهى جدا درپیش گرفته انداقوام موسوم به هند واروپایى که ازمنتهى الیه غرب اروپا تا آسیاى مرکزى وهندوستان سکونت دارند هر چند زمان درازى است که دراین   پهنه وسیع پراکنده گشته اند وهرکدام از راهى رفته اند ولى هنوز هم مى توان آثار وحدت ابتدایى آنان را با استفاده از تاریخ وفرهنگشان اثبات کرد ونشان داد که فرضاً اگر قومى از این اقوام،امروز پیشرفته یا عقب مانده محسوب مى شود به دلیل نژاد خاص آن ویا برترى با عقب ماندگى ژنتیکى نیست   بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایى وبستر تاریخى است که این اقوام داشته اند،قوم بختیارى یکى از این اقوام هند واروپایى یا آریایى مى باشد که کوله بارى از چند هزارسال تاریخ بردوش دارد . در قرن اخیر با کشف نفت درجنوب منطقه بختیارى توسط انگلیسیها،وتوسعه شهرى مناطق نفت خیز جنوب،همانندى هاى بین زبان بختیارى   وانگلیسى مورد توجه قرار گرفت که این با ورود بعضى لغات جدید انگلیسى در منطقه ورواج آن بین عامه مردم بومى همراه بود . در اینجا کوشش بر این است که تا حد امکان لغات همانند در هردو زبان   شناسایى شود،ولى سعى براین ریشه یابى لغات نیست،بلکه مقایسه اى است بین لغات انگلیسى وبختیارى وباقى بر عهده خواننده است،براى سهولت بیشتر لغات به دو دسته لغات وارداتى ولغات اصیل تقسیم مى شوند
الف - لغات وارداتى :
با کشف نفت در منطقه مسجد سلیمان کنونى،ورود انگلیسى ها وبه همراهشان تکنولوژى بهره بردارى نفت وبرقرارى نظام ادارى انگلیسى در این منطقه،کلمات جدیدى که زائیده اوضاع جدید بود،وارد زبان بختیارى گشت که با کم شده بهره بردارى نفت وبرچیده شدن بساط شرکت نفت در منطقه بیشتر این کلمات نیز آرام آرام به فراموشى سپرده شد واز زبان بختیارى خارج گردید که فهرست وار به تعدادى از آنها اشاره مى شود .
١   جک iak   درزبان انگلیسى به معنى پارچ آب مى باشد که با همین تلفظ ومعنى در بختیارى کاربرد دارد .
٢   وایر   wire   سیم برق،شیلنگ آب که به همین صورت ومعنى به کار مى رود .
٣ کیپ keep   به معنى نگه داشتن وممانعت که با همین تلفظ « بسته » ، « بستن » معنى مى دهد .
٤ پلیت plate   به معنى صفحه،تخته،ورقه،ورقه فلزى
٥ گس   gas به معنى گاز وبخار که بختیاریان گیس گویند .
٦ درایور Draiver راننده که با تلفظ دریول derayvel   در میان بختیاریها رایج است .
٧   drum چلیک،بشکه،طبل که در زبان بختیارى درام   dram   تلفظ مى شود .
٨    valve شیر آب یا سوپاپ که بختیارى ها والف valf گویند .
٩   glob کره وگوى یا حباب که با تلفظ glup   گلوپ لامپ برق معنى مى دهد .
١٠ - time وقت وزمان که تیم،تلفظ teym   مى شود و به معنى وقت کار وکلاً وقت است .
١١ - beame تیراهن یا فولاد،میله،تیر عمارت، که عیناً در زبان بختیارى کاربرد دارد .
١٢ - off خاموش ،خوابیده، ایام مرخصى یا استراحت که آف of   تلفظ مى شود .
١٣ - face رو،صورت که تلفظ آن فیس feys   است .
١٤ - fence حصار،پرچین
١٥ - fit به اندازه بدن، متناسب
١٦ - manhole به معنى کانال،پساب شهر وسوراخ آدم رو که به صورت من هول    menhowl به همین معنى به کار مى رود .
١٧ - light آتش ،نور،فروغ که درکلمه چراغ لیت یا همان چراغ قوه کاربرد دارد .
١٨ -   lein خط،صف،رشته همان لین leyn   یا خانه هاى ردیف ساز شرکت نفت است .
١٩ - nurse پرستار یا همان نرس است .
٢٠ - rapport گزارش وخبر که لاپورت تلفظ مى شود
٢١   - refrigerator یخچال،سرد کننده،که با تلفظ فریج به کار مى رود
٢٢   - overtime اضافه کارى .
که بر اینها بسیارى دیگر از قبیل cap   به معنى کلاهک،سرپوش .   trip گردش سفر ،هربار به سفر رفتن،   cement`   یا همان سمنت وسیمان مى توان افزود . گرچه برخى امروزه از دور خارج شده وبعضى کم وبیش به کار مى رودبسیارى دیگر از لغات وارداتى را مى توان برشمرد ولى هرچه کمتر به آنها پرداخته شود بهتر است تا آرام آرام وبا سیرى طبیعى از زبان بختیارى بیرون روند .
ب - لغات اصیل :
بسیارى از واژگان با تلفظ ومعانى نزدیک به هم به چشم مى خورد که به هیچ رو وارداتى نیست وهیچ کس نمى تواند بگوید که بختیارى ها آن را از انگلیسى وام گرفته ویا بالعکستنها دوره اى که این لغات مشترک را باعث شد،فقط مى تواند زمانى باشد که اقوام آریایى همه با هم درنقطه اى از بر قدیم که شاید جنوب سیبرى یا آسیاى مرکزى ویا ایران کنونى باشد ،گذران زندگى   مى کرده اند وایزدمهرهرصبحگاهان سوار برگردونه زرین خویش نظاره گرکاشانه هاى آنان بودزمانى بس دورکه آثار آن برروى زمین شاید از بین رفته باشد . ولى سینه بشر هنوز خاطره آن را حفظ کرده . بررسى مشترکات زبانى بین اقوام آریایى نژاد مى تواند در اثبات این امر مفید باشد که دراینجا سعى شده است بیشتر برروى واژگان کار شود .
دهون   dohon   به معنى پایین ودومن dumen     مى تواند با down   انگلیسى به همین معنى ودامن فارسى قیاس گردد .
نام هوشنگ بختیارى ها هووشنگ گویند که به تلفظ ومعنى باستانى آن نزدیکتر استبهره اول این نام هووش   haws است ،که به معنى خانه وحیاط خانه ودر زبان بختیارى هنوززنده و رایج است نیز قصبه اى درچهارمحال بختیارى است که به معنى هووش گون معروف است .   hawsgon که امروزه به غلط هفشجان نامگذارى شده ودرزبان انگلیسى   house به معنى خانه است . این واژه کفه kofe بختیارى که به فارسى سرفه معنى مى شود انگلیسیها   cough گویند .
کلمه mind در انگلیسى معنى ذهن،فکر،عقیده،خیال،راى،فهم ،خاطر را مى رساند و   ming   ونیز به یادآوردن وبه خاطر آوردن معنى مى دهد،وقتى که فردى بختیارى میخواهد فکر وانگاره خود را بیان کند مى گوید منم manom یعنى فکر مى کنم ومنى      mani یعنى انگار وفرض وهمچنین منستى manseti یعنى، e مثل اینکه   ، که برآمده از ریشه man به معنى فکر وگمان واندیشه است . کما اینکه در زبان اوستایى man   اندیشه وگمان است وهمچنین درپهلوى .
در مورد استاره بختیارى و star انگلیسى وستاره فارسى نیز زیاد گفته اند .
ذوب مواد را توو taw گویند ودرحالت مصدرى tawniden است درزبان انگلیسى نیز thaw عیناً همین معنى را دارد
« تش بالازى » یعنى آتشى که داراى شعله خوب باشد یا حداقل داراى شعله باشد وجمله « تش بلازکن » یعنى آتش را « شعله ورکن » که شباهت تام به کلمه   blaze انگلیسى به همبن معنى دارد .
ترات کندن     terat kanden   در زبان بختیارى چهارنعل تاختن است انگلیسیها trot را یورتمه رفتن دانند .
بوت but ،تنه درخت که میانش را از طول خالى کرده باشند گویند ومعمولاً به عنوان کانال کوچکى که آب ازآن عبور کند ،استفاده مى شوددرحقیقت شبیه اولین قایق هایى است که انسان استفاده مى کرده است . جالب است که درزبان انگلیسى boat به معنى قایق ویا هر چیز شبیه قایق است .
« نرولاس » ترکیبى است از نر وماده وسگ ماده را نیز لاس گویند و lass درانگلیسى دختر وزن جوان معنى مى دهد . Lassie نیز همین معنى را افاده مى کند .
سوسک هاى بزرگ از دسته قاب بالان را بختیاریها « بتل »    botol یا
نظرات() 
Gplus
پنجشنبه 14 تیر 1397 04:53 ق.ظ
Tһanks fοr yоur marvelous posting! I genuinely enjoyed reading іt, you can bbe
a gгeat author. I ᴡill аlways bookmark үour blog ɑnd ɗefinitely wiⅼl come
ƅack in the future. Ι want to encourage уou to definitely continue your grеаt work,
haνe a nice holiday weekend!
Ambrosio
چهارشنبه 30 خرداد 1397 04:50 ب.ظ
Gߋod dɑy! This post coᥙldn't be written any bеtter!
Reading thiѕ poost reminds mee оf my good olԀ room mate!
Ηe ɑlways keρt talking abоut tһis. I will
forward tһiѕ write-up t᧐ him. Pretty ѕure he ѡill һave a goood
гead. Many thanks for sharing!
Jana
دوشنبه 28 خرداد 1397 07:10 ق.ظ
Thank you for sharing yοur info. Ι really appreϲiate yоur efforts and I wiⅼl be
waiting for your further post thankѕ once again.
viagra Kopen in groningen
یکشنبه 27 خرداد 1397 02:21 ق.ظ
I thіnk еverything sɑid was very reasonable. However, сonsider this,
whɑt if ʏou typed a catchier title? Ӏ ain't saying your information iss not
good, bᥙt what if yοu aⅾded a title tһɑt grabbed ɑ person'ѕ
attention? І mean تیام - واژه های هم ریشه در زبان انگلیسی و بختیاری is kinda vanilla.
Youu oսght to peek ɑt Yahoo'ѕ front ⲣage and watch h᧐w
they write poswt titles to gett people to oⲣen tһe links.
Ⲩou miցht ɑdd a video or a related picture օr tԝo
toⲟ get people interested about what yօu've written. In mу opinion,
іt would make youг posts a little livelier.
waldemar
شنبه 26 خرداد 1397 05:17 ق.ظ
I go tⲟ see eaсh day a feѡ websites and blogs to read posts,
except tһis blog presents quality based posts.
Buy cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:42 ب.ظ

You stated that wonderfully.
cialis generico milano prices on cialis 10 mg cialis for sale in europa cialis rckenschmerzen cialis generique cialis cipla best buy cialis dosage recommendations cialis online napol price cialis per pill cialis herbs
cialis 20mg price at walmart
یکشنبه 6 خرداد 1397 11:04 ب.ظ
Wonderful, what a website it is! This website presents
valuable information to us, keep it up.
long Eyelashes
یکشنبه 30 اردیبهشت 1397 12:07 ق.ظ
I'd like to find out more? I'd care to find oout more details.
Gloria
سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 02:13 ق.ظ
Heey there! I know this is kind off off topic but I was wondering if yyou knmew
where I could find a captcha plugin forr my commen form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems finding one?
Thanks a lot!
Ola
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 09:17 ق.ظ
With havin so muc content do you ever ruun into any issues of plagorism or copyright
infringement? My blog has a lott of exclusive content
I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is poopping it up all ofer the web
without my agreement. Do you know aany solutions to
help stop content frm being ripped off? I'd truly appreciate it.
Buy cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 10:06 ب.ظ

You said it perfectly..
cialis daily reviews cialis generic availability the best site cialis tablets cialis generico cuanto cuesta cialis yaho free generic cialis side effects for cialis canadian drugs generic cialis cialis free trial sialis
eyelashes
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 05:24 ق.ظ
Right now it seems like Wordpreses is the preferred boogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you're using on your blog?
choc
سه شنبه 18 اردیبهشت 1397 03:53 ق.ظ
An outstanding share! I've just forwarded this onto a co-worker who was
conducting a little research on this. And he actually bought
me dinner simply because I stumbled upon it for him... lol.
So let me reword this.... Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this subject here on your website.
фитнес резинки ре
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 10:49 ب.ظ
фітнес резинки
купить набор резинок для фитнеса
резинки для фитнеса винница
резинка для тренировок
резинки для фитнеса mini bands
http://dtx-3.world-top-goods-2018.com
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 03:04 ب.ظ
DTX-3 - ВЫВОДИТ ПАРАЗИТОВ И ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ПОВТОРНОГО ЗАРАЖЕНИЯ ЗА ОДИН КУРС!
Cheap viagra
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 10:49 ب.ظ

Nicely put, Thanks!
buy viagra online canada viagra online prices age to buy viagra how to buy viagra viagra online pharmacy viagra buy tadalafil cheap generic viagra online uk generic sildenafil citrate buy viagra locally viagra pharmacy online
Viagra daily
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:28 ب.ظ

Kudos, I like it.
order viagra no prescription online cheap viagra buy viagra sample pharmacy usa online sildenafil citrate tablets viagra no rx can you buy viagra at the store how can i buy viagra online cheapest generic viagra uk where to buy viagra uk
depforce ayurvedic medicine
شنبه 1 اردیبهشت 1397 03:15 ق.ظ
Great delivery. Outstanding arguments. Keep upp tthe good spirit.
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:31 ب.ظ

Thanks! A good amount of write ups.

prix cialis once a da cialis online deutschland cialis generico en mexico cialis generico en mexico cialis en 24 hora cialis 5mg cialis preise schweiz cialis with 2 days delivery we recommend cialis info price cialis wal mart pharmacy
Buy cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 10:29 ب.ظ

Thanks a lot! A lot of information!

we choice free trial of cialis price cialis per pill buying cialis overnight can i take cialis and ecstasy acquisto online cialis buy generic cialis cialis generic tadalafil buy 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis generisches kanada venta cialis en espaa
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 02:05 ب.ظ

Thank you, Ample data!

cialis dosage recommendations tarif cialis france cialis coupons printable link for you cialis price cialis pas cher paris cialis soft tabs for sale acquisto online cialis buy cheap cialis in uk free cialis no prescription cialis cheap
Generic cialis
شنبه 4 فروردین 1397 03:12 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of content!

cialis patentablauf in deutschland pastillas cialis y alcoho cialis 20 mg cut in half buy cialis online cheapest cialis generique 5 mg cialis cuantos mg hay cialis pills boards cialis price thailand order cialis from india cialis kaufen
Cialis pills
جمعه 3 فروردین 1397 02:10 ق.ظ

Thanks. Loads of stuff.

cialis soft tabs for sale cialis preise schweiz tadalafil generic acheter cialis meilleur pri recommended site cialis kanada generic low dose cialis cialis qualitat cialis sans ordonnance cipla cialis online effetti del cialis
lol riot points code free
چهارشنبه 9 اسفند 1396 04:26 ق.ظ
من احساس می کنم این یکی از اطلاعات بسیار حیاتی برای من است.
و من خوشحالم که مقاله شما را مطالعه می کنم اما می خواهم به چند نکته کلی اشاره کنم
سبک وب سایت عالی است، مقالات واقعا عالی است: D.
وظیفه عالی، سلام
cialis online
پنجشنبه 3 اسفند 1396 01:37 ب.ظ
Pretty element of content. I simply stumbled upon your site
and in accession capital to assert that
I acquire in fact enjoyed account your weblog posts.
Anyway I will be subscribing for your augment or
even I achievement you access consistently
fast.
Anita
جمعه 17 آذر 1396 06:22 ق.ظ
You actually make it seem so easy along with your
presentation however I find this matter to be actually
one thing that I think I would never understand.
It sort of feels too complicated and extremely vast
for me. I am taking a look forward in your next publish, I will try to get
the hang of it!
Rochell
جمعه 17 آذر 1396 12:32 ق.ظ
Hello there, You've done an incredible job.
I'll definitely digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they'll be benefited from this website.
Meghan
پنجشنبه 16 آذر 1396 11:04 ب.ظ
Link exchange is nothing else except it is simply placing the other person's website
link on your page at appropriate place and other person will also do similar in support of you.
Susie
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:56 ب.ظ
hello!,I really like your writing very a lot! proportion we
be in contact extra approximately your post on AOL?
I require an expert in this area to resolve my problem. May be that is you!
Taking a look forward to peer you.
امید
دوشنبه 27 شهریور 1396 09:15 ب.ظ
یک واژه مهم دیگر که دوستان به آن اشاره نکردن واژه انگلیسی trot است که معنی فارسی آن یعنی یورتمه رفتن اسب و .. است این واژه شاید همان " ترات " رفتن اسب و الاغ می باشد که در گویش بختیاری زیاد استفاده می شود .
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30