تبلیغات
تیام - ابوالقاسم خان بختیار
دوشنبه 1 مرداد 1386

ابوالقاسم خان بختیار

   نوشته شده توسط: تیام    نوع مطلب :بختیاری ،

          ابوالقاسم خان بختیار ، فرزند لطفعلی خان امیر مفخم  و نوهء اما قلی خان حاج ایلخانی است که امام قلی خان در اواخر حکومت  ناصرالدین شاه بعد از مرگ برادرش حسین قلی خان، ایلخانی بختیاری گردید. سپس فرزندش امیر مفخم که در دوران مشروطه در دربار قاجار بود، بعد از محاصره تهران به انقلابیون و سردار اسعد می پیوندد که تا آخر عمر جزء شخصیتهای مقتدر بختیاری بوده است. بعد از مرگ امیر مفخم پسرش ابوالقاسم خان که در رابطه با سروان علوی و از طرفداران آلمان بود، به دلیل فعالیتهای سیاسی، در تهران به حالت تبعید و ممنوع الخروج شد.

        با حمله متفقین و سقوط رضا شاه ، ابوالقاسم خان همراه هشت نفر دیگر در دو اتومبیل مخفیانه از تهران خارج شدند. از جمله افراد همراه او سروان علوی و عبدالله خان ضرغام پور، ایلخانی بویراحمد و کهگیلویه بودند که بعد از خروج از اصفهان مورد تعقیب چند کامیون نیروی نظامی قرار گرفتند و در نزدیکی سمیرم نیروی نظامی با آنها در گیر شدند و تلفاتی دادند. ابوالقاسم خان و عبدالله خان بعد از پراکنده کردن نیروهای نظامی، - هر دو- ابوالقاسم خان ار زاه چلگرد و عبدالله خان از راه سی سخت رهسپار مناطق خود شدند.

       با آمدن ابوالقاسم خان به سرزمین بختیاری و اعلام بسیج نیروهای عشایر،تعداد بسیاری از طوایف بختیاری که از ظلم حکومت رضا شاه به ستوه آمده بودند به او پیوستند.

      نیروهای نظامی در دوران رضا شاه بعد از سالهای 1308 و شکست بختیاریها در سفید دشت و دهکرد و قتل عام رهبران آنها در سالهای 1313و1312 چون علی مردان خان و خان بابا اسعد و سردار فاتح و سردار اقبال بر بخشهای مهم بختیاری مسلط شده و باعث ظلم و ستم بسیار به عشایر گردیده بودند. همچنین برنامه هایی چون تحت قاپو خلع سلاح و غارت اموال مردم،باعث شده بود که بختیاری ها به ستوه بیایند به همین جهت با اولین اقدام ابوالقاسم خان ،از او پشتیبانی کرده و برای مقابله با نیروهای نظامی آماده گردیدند و ضربات سهمگین به آنان زدند که مهمترین آن جنگ    می داوود (می دِویت) به فرماندهی علی عسگر خان بود.

     در سال 1325 با تسلط حزب دموکرات در آذربایجان، ابوالقاسم خان به همراهی ناصر خان قشقایی  جریان نهضت جنوب را تشکیل دادند. ولی مدتی بعد با وساطت تیمور بختیار و امرای ارتش و بردن قرآن و قسم نامه از طرف شاه ، ابوالقاسم خان تسلیم و به تهران منتقل شد و در سال 1334   به طرز مشکوکی مسموم و کشته شد. این قضایا را شعرا و مردم در قالب شعر سروده اند:

 

شاد اٌ وی آقا اَبُل جومِه گرامی   تا صد سال دال بخٌره لاشه نظامی

معنی: ابوالقاسم خان با لباس برازنده اش به شادی آمد. او آنقدر نظامی کشته است که تا صد سال دیگر که کرکسها بخواهند گوشت آنها را بخورند باز هم گوشت برای خوردن دارند.

سر لشکر رحمانی گُ بیو بکنیم صُل   رومِزمُ بِت اِدُم تا قلعه تــُل

معنی: سرلشکر رحمانی گفت بیا آشتی کنیم تا از رامهرمز تا قلعه تل را در اختیار تو بگذارم.

پاسخ ابوالقاسم خان را در قالب شعر چنین نوشته اند:

گر شیرازِ وَنی رِیس بِت نیکُنم صل   ایبینی جنگ اِکُنم برنَو سرِمُل

معنی: اگر شیراز را هم به آن اضافه کنی با تو صلح نخواهم کرد. می بینی که جنگ می کنم و تفنگ برنو روی شانه دارم.

شعرا اشعار حماسی ابوالقاسم خان را در قالب شعر چنین سروده اند:

شاد اُوی آقا اَبُل جومه گرامی   تا صد سال دال بخرُه لاشه نظامی

معنی:.ابوالقاسم خان با لباس برازنده اش به شادی آمد. او آنقدر نظامی کشته است که تا صد سال دیگر که کرکسها بخواهند گوشت آنها را بخورند باز هم گوشت برای خوردن دارند.

رَضی خان بابادی دَستُم وِ شالت   لاشم وا خُت مَبَر برنو حلالت

معنی:ای رضی خان بابادی دست من به شال تو (التماس می کند) لاشه مرا با خودت نَبَر،برنو من بر تو حلال باشد.

قاغذی بنویسُم و بی ستاره    زر بده فشنگ بخر جنگ وَس دُواره

معنی: نامه ای به بی بی ستاره می نویسم: طلا هایت را بفروش و فشنگ بخر که دوباره جنگ شروع شده.

چار بالون چار طیّاره چار تَنگ زِ دُولت    پیشواز اَبُل اُوی  ناصِرَ صُولََت

کلمۀ "خدادونا" یعنی خدا می داند نوعی اضافه شعری است در زبان بختیاری که در فونتیک اشعار جای درست آن را نوشته ایم.

معنی: چهار تا بالن چهار تا هواپیما چهار تنگه از دولت در کمین آقا ابوالقاسم است. ناصر صولت به پیشواز ابوالقاسم آمد.

دُکََلا بال هوا بالا تنیده     کی دیده تیله زنی پلا بُریده

معنی: دو تا کلاغ (هواپیما ها به کلاغ تشبیه شده اند)هوا بالهای خودشان را تکه تکه کردند چه کسی تا حالا دیده زن جوانی موهای خودش را از ناراحتی ببرد. 

قاغذی بنویسُم  تا تخت تهرون     نظامی جنگ ایکونه  واتیل شیرون

معنی: نامه ای به پایتخت می نویسم که بدانید نظامی های شما با سپاهان شیر (یا با فرزندان شیر) جنگ می کنند.

قاغذی بنویسُم تی داک پیرُم     زر بده دوا بخر سی زَخمِ  تیرُم

معنی: نامه ای می نویسم به مادر پیرم که طلا هایت را بفروش و دوا بخر برای زخمی که بر اثر اصابت  تیر برداشته ام.

قاغذی بنویسُم تی بی عظیمَه    زر بده  فشنگ بخر جنگ وَس وِ دیمه

معنی: نامه ای می نیسم به بی بی عظیمه که طلا هایت را بفروش و فشنگ بخر که در دیمه  جنگ شده است.

اُسُکه وِ  بیرِگُـن  شَو خین  اِزیدُم    تیر وَندم سرهنگ تموم  دُکتر زیدُم

معنی: همان موقعی که در منطقه بیرگون شبیخون می زدیم تیر به یک سرهنگ تمام زدم و دکتری را هم مجروح کردم.

شاد اُوِی آقا اَبُل سگار کِرِلَو    بختیاری زنده کِرد و پوزِ بِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِـرنو

معنی: خوش آمدی اقا ابول با سیگاری که کنار لب داری چون از تو بختیاری زنده شد با تفنگ برنو.

ما بین هر بیت از اشعار بالا این مصرع را می خوانند:

مَر جنگِ مشذ جنگِ خدا دونا جنگِ تُـفَنگِ

بنا به روایت، طبق دعوتی که ابوالقاسم خان بعمل آمد وی در نزدیکی تهران توسط عاملین شاه ترور شد و شاعران با ذوق آن زمان این چنین سرودند:

چار بالون چار طیّاره چار تا زره پوش    مُ گُدُم تهرون مَرو بُم نگره گوش

معنی: چهار هواپیمای جنگی و چهار زره پوش به قصد کشتن ابوالقاسم خان در حرکت بودند. ما هم هر چه از ابوالقاسم خان خواستیم که به تهران نرود ،حرف ما را گوش نداد.

 


Viagra lowest price
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:13 ق.ظ

Superb material. Many thanks.
buy cheap viagra online usa online viagra usa buy viagra online no rx how to find viagra buy viagra online without can you buy viagra in stores viagra or sildenafil viagra nz buy buying viagra without a prescription viagra best buy
Viagra kaufen
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 03:07 ق.ظ

You actually explained that very well!
buy viagra europe order viagra without rx online where to buy herbal viagra buy viagra uk no prescription where can i buy a viagra buy viagra online overnight delivery viagra price buy viagra online safe where to buy generic viagra online viagra alternatives
Viagra prices
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 02:44 ق.ظ

You said it nicely..
buy generic sildenafil buy viagra online without prescription viagra online rx buy viagra online forum buy real viagra online uk purchase viagra uk where can i order viagra online order viagra online sildenafil viagra buy viagra soft tabs
Cialis canada
یکشنبه 19 فروردین 1397 04:07 ق.ظ

Thanks a lot! Fantastic information.
cialis daily dose generic cialis lowest price 5 mg cialis coupon printable prescription doctor cialis generic cialis levitra viagra vs cialis cialis coupons female cialis no prescription cialis 20mg cialis usa cost
Cialis online
شنبه 18 فروردین 1397 01:18 ب.ظ

You actually said this wonderfully.
cialis 10 doctissimo brand cialis generic cialis tadalafil does cialis cause gout cialis kaufen wo wow cialis 20 generic cialis levitra acquisto online cialis cialis price in bangalore american pharmacy cialis
Buy cialis
شنبه 18 فروردین 1397 12:54 ب.ظ

Thanks a lot, Loads of content!

cialis kamagra levitra when will generic cialis be available cialis vs viagra cialis online cialis reviews cialis patentablauf in deutschland cialis manufacturer coupon try it no rx cialis overnight cialis tadalafil cialis reviews
Buy cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 01:15 ب.ظ

You said it nicely.!
tadalafil 20 mg achat cialis en suisse order generic cialis online cialis prices in england prezzo di cialis in bulgaria cialis without a doctor's prescription free cialis cialis 5 mg scheda tecnica canadian drugs generic cialis i recommend cialis generico
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 12:50 ب.ظ

Position clearly regarded.!
cialis 100mg suppliers cialis savings card cialis qualitat chinese cialis 50 mg cialis prices in england cialis 50 mg soft tab generic cialis tadalafil buy cialis uk no prescription cialis great britain cialis official site
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 07:19 ق.ظ

You definitely made your point.
cialis tadalafil cialis cipla best buy side effects for cialis enter site very cheap cialis wow cialis 20 cialis tablets australia viagra cialis levitra overnight cialis tadalafil generic cialis levitra cialis generic
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 04:11 ب.ظ
چطوری این مقاله نمی تواند خیلی بهتر نوشته شود! نگاه كردن
این پست به من همسایه قبلی من یادآوری می کند!

او همیشه درباره این موضوع مواظب بود. من قصد دارم این مقاله را پیش ببرم
به او. کاملا مطمئن است که او خواندن خوبی دارد.
با تشکر برای به اشتراک گذاری!
یو پی اس
چهارشنبه 25 بهمن 1396 07:37 ق.ظ
با تشکر از مطلب خوبتون
kim kardashian hollywood cheats
دوشنبه 2 بهمن 1396 07:32 ب.ظ
شما واقعا آن را با ارائه خود به نظر می رسد بسیار آسان است
من این موضوع را واقعا درک می کنم که من فکر می کنم
من هرگز نمی فهمم این بیش از حد پیچیده و بسیار گسترده ای برای من به نظر می رسد.

من مشتاقانه منتظر پست بعدی شما هستم، سعی خواهم کرد تا آن را آویزان کنم!
Nintendo Switch
جمعه 24 آذر 1396 04:28 ب.ظ
در نوشتن، کار بزرگ!
Vallie
جمعه 17 آذر 1396 02:44 ب.ظ
Hi there, everything is going sound here and ofcourse
every one is sharing data, that's really excellent, keep
up writing.
Andrea
جمعه 17 آذر 1396 06:40 ق.ظ
Good article. I will be going through many of these issues as well..
Shay
جمعه 17 آذر 1396 06:33 ق.ظ
Hello there, I found your website by way of Google whilst looking
for a related topic, your website got here up, it seems to be good.
I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply became aware of your blog via Google,
and found that it is really informative. I
am gonna watch out for brussels. I'll appreciate if you happen to continue
this in future. Numerous people will be benefited out of your writing.
Cheers!
Judith
جمعه 17 آذر 1396 06:30 ق.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I am waiting for your further write ups thank you
once again.
Fredric
جمعه 17 آذر 1396 06:30 ق.ظ
Appreciate this post. Will try it out.
Jonathon
جمعه 17 آذر 1396 06:29 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about games.
Chas
جمعه 17 آذر 1396 06:17 ق.ظ
Hi there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form?
I'm using the same blog platform as yours and I'm having problems
finding one? Thanks a lot!
Lizette
جمعه 17 آذر 1396 04:17 ق.ظ
Appreciation to my father who told me regarding this blog,
this weblog is really remarkable.
Mellisa
جمعه 17 آذر 1396 02:26 ق.ظ
It's actually a nice and helpful piece of information.
I'm happy that you just shared this helpful information with us.
Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.
Norma
پنجشنبه 16 آذر 1396 09:30 ب.ظ
Hello to all, it's genuinely a good for me to go to see this web
site, it includes valuable Information.
Patti
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:39 ب.ظ
Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day.
It's always interesting to read through articles from other writers and use something from other sites.
Kristy
پنجشنبه 16 آذر 1396 08:37 ب.ظ
Hi there would you mind letting me know which hosting company you're utilizing?
I've loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I
must say this blog loads a lot quicker then most.
Can you recommend a good hosting provider at a fair price?

Kudos, I appreciate it!
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 07:18 ب.ظ
آنچه که من نمی فهمم این است که حقیقت این است که شما واقعا خیلی هوشمندانه تر از شما نیستید.
شما خیلی هوشمند هستید بدینوسیله، به طور قابل توجهی در رابطه با این موضوع می دانید، شخصا به آن اعتقاد داشتم
از بسیاری از زوایای متعدد. مردان و زنان شبیه آن نیستند، مگر اینکه این کار را با زن گاگا انجام دهیم!
مواد غذایی شما عالی است. در همه حال مراقبت از آن را تا!
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 05:22 ب.ظ
ضرب و شتم عالی من می خواهم حتی زمانی که سایتتان را اصلاح میکنید، شاگردی کنید، چگونه
آیا می توانم یک وب سایت وبلاگ بنویسم؟ این حساب من یک قرارداد قابل اجرا بود.
من کمی از این پخش تلویزیونی مفهوم شفافیت شنیده ام
ask a psychic question
جمعه 12 آبان 1396 07:45 ب.ظ
در واقع یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است. من خوشحالم که تو به اشتراک گذاشتی
این اطلاعات مفید با ما لطفا ما را به روز نگه دارید مثل این.
با تشکر برای به اشتراک گذاری
feet problems
شنبه 18 شهریور 1396 10:21 ق.ظ
I every time emailed this website post page to all my friends, for the reason that if like to
read it afterward my links will too.
Drusilla
دوشنبه 16 مرداد 1396 06:40 ب.ظ
I am really thankful to the owner of this site who has shared this fantastic article at here.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30